Onze school

Schoolgids

WereldWijs is de school van de wijk. De school waar we leren vanuit de drie-eenheid hoofd (denken), hart (voelen) en handen (willen). De openbare school waar iedereen welkom is en goed is zoals hij is. Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid en de goede sfeer. Er is veel persoonlijke aandacht voor kinderen en de school heeft een enthousiast team met passie voor kind en werk.

WereldWijs is de school waar ieder kind passend bij zijn capaciteiten, leermogelijkheden en kindfactoren onderwijs krijgt die leidt tot maximale ontwikkeling. In de basisvakken zoeken we de verdieping en verrijking die past bij het kind en de groep, hierin laten we waar nodig de methode los en focussen we op de leerlijn en het ontwikkel-perspectief van het kind. De methode voor wereldoriëntatie DaVinci biedt de mogelijkheden om de wereld van de kinderen groter en rijker te maken. De keuze in opdrachten, passend bij jouw talent en niveau, maakt dat kinderen zich verder kunnen ontwikkelen.

Op WereldWijs leren we dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen drijfveren en talenten, maar ook inzicht krijgen in elkaar. Op die manier vormen we met een elkaar een fijne school, waar het veilig is, waar een goed leerklimaat heerst en waar de leerkracht elke leerling kan voorzien van de juiste ondersteuning.

Op WereldWijs is een grote groep kinderen die praktisch ingesteld is. We laten in samenwerking met het Stedelijk Lyceum de leerlingen in aanraking komen met techniek. Daarnaast vinden er activiteiten plaats rondom de zorg, in het kader van burgerschap, in samenspraak met de plaatselijke verpleegtehuizen (Ariënshuis en Bruggerbosch) en de wijk.

 

 

Kortom, WereldWijs als school van de wijk. De school waar je mag zijn wie je bent.

Onze visie, missie en kernwaarden

Op basisschool WereldWijs bieden wij kinderen een stevige basis waarbij ze zich passend bij hun talenten en mogelijkheden ontwikkelen.

We geven de kinderen een plezierige schoolloopbaan en een goede basis voor hun verdere maatschappelijke carrière.

 

Onze visie luidt:

De kinderen van basisschool WereldWijs ontwikkelen en ontdekken hun talenten door middel van opbrengstbewust en thematisch leren, onder andere met behulp van spelend en bewegend leren. Vol zelfvertrouwen en in hun kracht treden zij de volgende stap in de maatschappij tegemoet. TOEKOMSTPROOF!

 

Onze missie is dan ook:

De kinderen van Wereldwijs beschikken over een positieve eigenwaarde. Ze hebben geleerd om zichzelf te zijn/blijven en hebben respect voor de ander. Ze zijn leergierig en nieuwsgierig en zich bewust van hun eigen talenten en leerpunten. Zij weten doelen te bereiken en voelen zich verantwoordelijk voor het proces en het product; individueel en in groepsverband. Zij zijn in staat (al dan niet samen met de leerkracht/ouder/..) na te denken over en te reflecteren op hun ontwikkeling. Ieder kind mág leren wat hij kán leren in de breedte van zijn ontwikkeling.

Het team van WereldWijs heeft de volgende kernwaarden vastgesteld voor het onderwijs op de school (en beide locaties). Deze zijn uitgangspunt voor het handelen in algemene zin.

Avontuurlijk; op zoek naar je talenten en leren wat je kan leren
Samen; we trekken samen op om van en met elkaar te leren
Verantwoordelijk; je bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en die van de groep
Toekomstgericht; we kijken naar de toekomst en wat je nodig hebt om je maximaal te ontwikkelen.