Ouders/verzorgers

Schoolgids

Op onze school vinden we het belangrijk dat we naast elkaar, schouder aan schouder, ieder vanuit zijn eigen rol, werken aan de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht als onderwijsprofessional en de ouder als ervaringsdeskundige. Daarbij hoort natuurlijk een goede samenwerking en goede communicatie. Met u als ouders ‘maken wij samen de school’.

 Soms gebeurt er iets in de klas of op school, waar u een gevoel van onvrede aan overhoudt. Het kan ook voorkomen dat u ‘in de wandelgangen’ of ‘bij het hek’ iets verneemt, waarvan u zich afvraagt of het werkelijk waar is.

Als u ergens mee zit, een vraag of een klacht heeft, bespreek dit dan met degene die het aangaat. Alleen door er met de juiste persoon over te praten, kan er iets worden opgelost en kan het worden voorkomen dat een verhaal een eigen leven gaat leiden. Om ieder kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vinden wij het belangrijk dat er een goed contact is tussen school en thuis!