Medezeggenschapsraad

Schoolgids

Elke basisschool is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, bestaande uit leerkrachten en ouders/verzorgers. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met de school te maken hebben. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht en adviesrecht. In de MR van onze school hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting. De directeur heeft in deze raad geen stemrecht, maar een adviserende rol.

Leden van de MR worden gekozen. Hiervoor worden tweejaarlijkse verkiezingen gehouden. Voorzitter van locatie Noord en Zuid zijn:

Voorzitter Bianca Kleine Snuverink, tel. 053-4611364 en vicevoorzitter Sandra Nieuwenhuis 053-4613236