Ouderraad

Schoolgids

Ouderraad

De OR is samengesteld uit ouders/verzorgers van leerlingen uit verschillende groepen. De OR-leden ondersteunen en zijn nauw betrokken bij allerlei activiteiten die door de school georganiseerd worden. Het gaat o.a. om zaken die te maken hebben met:

  • Welzijn in en rond school;
  • Ondersteunen en organiseren van festiviteiten;
  • Verrichten van hand- en spandiensten;
  • Ondersteuning bij lief en leed.

De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. Contactpersoon van de OR is Chantal Wissink voor Noord.

Wij zoeken op Zuid naar een enthousiaste ouder. Voor meer informatie kunt u bij één van de leerkrachten terecht!