Schoolgids

Schoolgids

Oog voor wie je bent, basis voor jouw talent!

Ieder kind verdient het om zich maximaal te kunnen ontwikkelen, zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen en daardoor zijn eigen geluk te organiseren. Ieder kind verdient het om te leren wat hij nodig heeft om enthousiast en vol vertrouwen een stap te zetten naar de toekomst. Dat vraagt meer dan alleen maar goed leren lezen en rekenen. Dat vraagt om een team dat wil leren wie jij bent en je kan helpen steeds weer een stap te zetten, passend bij jou en jouw tempo.

Basisschool WereldWijs is de openbare basisschool in Glanerbrug, de fusieschool van obs Glanerbrug-Noord en obs Glanerbrug-Zuid. Met deze fusie slaan we een nieuwe weg in, eigentijds en inspirerend. Goed onderwijs met een extraatje!

Basisschool WereldWijs is de school waar WIJ met elkaar de Wereld ontdekken. De wereld dichtbij en verder weg. De school waar je ontdekken wie JIJ bent in die wereld met al je talenten! De school waar je mag leren om (eigen)Wijs de wereld in te trekken. De school waar je kind mag zijn en waar je goed bent zoals je bent.

Basisschool WereldWijs, leren met hoofd, hart en handen.

In deze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs op onze school wordt vormgegeven. Deze schoolgids voldoet aan de eisen die aan basisscholen zijn gesteld conform artikel 13 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Mocht u na het lezen van onze schoolgids vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.