Peuteropvang 2-4 jaar

Schoolgids

Elke dag krijgen de kinderen de ruimte om hun eigen spel vorm te geven. Om te kiezen waar en met wie ze spelen. Daarnaast bieden wij de peuters elke dag de mogelijkheid om mee te doen aan geplande activiteiten. Het proces van actief ontdekken, uitproberen en ervaren staat centraal tijdens de activiteiten: het plezier in het bezig zijn, en niet het resultaat.

We werken op de peuteropvang met de VVE-methode Startblokken. Dit is een methode om de ontwikkeling van de peuters optimaal te stimuleren. De peuters nemen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s, het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

Door deze werkwijze komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod gedurende het jaar. De speelruimte is zo dat alle speelhoeken vanuit het thema zijn ingericht. Bij elk thema staat een boek centraal. Jonge kinderen leren door zelf actief bezig te zijn, te handelen, te spelen en te praten. Ze leren vooral als ze met ‘echte’ zaken bezig zijn die interessant zijn en uitnodigen om te experimenteren en te ontdekken.

Meer informatie of een rondleiding? Bel dan 053 – 200 5714 of regel het snel op www.humankind.nl